Historie

Onder de eerste dirigent Berend Homan sloot het koor zich in 1935 formeel aan bij de Bond van Koren in Drenthe. Dat beschouwen we dan ook als ons oprichtingsjaar. De gemengde zangvereniging kreeg de naam Advendo: "Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening".

In de jaren vóór 1935 zong men in Hooghalen al wekelijks met meester Hof – die destijds les gaf aan de dorpsschool – en speelde men toneel. Na 1935 verschoof het toneelspel geleidelijk naar de achtergrond en kwam het accent te liggen op de zang. Het koor had in zijn geschiedenis een tiental dirigenten waarvan:

1970 - 2014 Jos Jansen
2014 - 2019 Jan Smale
2019 - Heden Isolde van Meerwijk